Katechezy liturgiczne

W latach 2010-2011 w parafiach Diecezji Radomskiej zostały wygłoszone katechezy na tematy liturgiczne mające na celu pogłębienie świadomości wiernych.

 

KATECHEZA I – Czym jest Eucharystia? – nie zmarnować Daru najcenniejszego…

KATECHEZA II – Nazwy Mszy świętej

KATECHEZA III – Eucharystia jest „Sakramentem – Ofiarą”

KATECHEZA IV – Eucharystia jest Sakramentem-Komunią

KATECHEZA V – „Eucharystia: Sakramentem – Obecnością”

KATECHEZA VI – Kościół (budowla)

KATECHEZA VII – Zgromadzenie celebrujące

KATECHEZA VIII – Krzyż

KATECHEZA IX – Tabernakulum

KATECHEZA X – Ołtarz

KATECHEZA XI – Ambona, Stół Słowa Bożego

KATECHEZA XII – Miejsce przewodniczenia

KATECHEZA XIII – Patena mszalna

KATECHEZA XIV – Kielich mszalny

KATECHEZA XV – Chleb, hostia

KATECHEZA XVI – wino i woda

KATECHEZA XVIII – Szaty liturgiczne

KATECHEZA XIX – Mszał, lekcjonarz

KATECHEZA XX – Naczynia liturgiczne

Udostępnij