Materiały formacyjne

Ksiądz Tomasz Herc będąc Diecezjalnym Duszpasterzem Ministrantów w latach 2013-2016 podjął systematyczną pracę formacyjną ze Służbą Liturgiczną Ołtarza. Wraz z Diakonią Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej opracował konspekty formacyjne cotygodniowych zbiórek dla ministrantów, które zamieszczamy poniżej:

TEMAT 1 – Pięciu wspaniałych, czyli patroni ministrantów

TEMAT 2 – Metody spotkań biblijnych

Udostępnij