Formacja

            „Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny kiedy wspólnota się gromadzi, aby modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Działa On za pośrednictwem kapłana, który in persona Christi sprawuje Mszę św. i udziela sakramentów. W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi „pomocnikami proboszcza”. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na cale życie”. (Z przemówienia papieża Jana Pawła II w czasie audiencji generalnej, która odbyła się na placu św. Piotra 1 sierpnia 2001 roku.)

            Tą przyjaźń z Jezusem trzeba stale pogłębiać poprzez formację w parafii, ale i formację organizowaną przez Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów. Zapraszamy wszystkich ministrantów pragnących rozwijać swoje umiejętności do skorzystania z naszej oferty formacyjnej.

 

Udostępnij