Komendy podczas liturgii

Dzisiejszą prezentacją chcemy zaprosić starszych ministrantów do podjęcia posługi ceremoniarza oraz zaznajomienia się z łacińskimi komendami stosowanymi w liturgii. Diakon Dominik Idziak przygotował szereg komend pomocnych w przeżywaniu i zachowaniu porządku w sprawowanej liturgii. Serdecznie zapraszam ks. Mariusz.

Udostępnij

Dodaj komentarz