Formacja

            „Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny kiedy wspólnota się gromadzi, aby modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Działa On za pośrednictwem kapłana, który in persona Christi sprawuje Mszę św. i udziela sakramentów. W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi „pomocnikami proboszcza”. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na cale życie”. (Z przemówienia papieża Jana Pawła II w czasie audiencji generalnej, która odbyła się na placu św. Piotra 1 sierpnia 2001 roku.)

            Tą przyjaźń z Jezusem trzeba stale pogłębiać poprzez formację w parafii, ale i formację organizowaną przez Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów. Zapraszamy wszystkich ministrantów pragnących rozwijać swoje umiejętności do skorzystania z naszej oferty formacyjnej.

 

==================================================================

S Z K O Ł A   L E K T O R A

==================================================================

Cele:

  1. Pogłębienie więzi z Chrystusem.
  2. Ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego.
  3. Poprawa właściwej umiejętność czytania słowa Bożego.
  4. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie fonetyki, liturgiki i biblistyki.

 

            Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie zapraszają na Szkołę Lektora, w której mogą uczestniczyć ministranci VII klasy Szkoły Podstawowej, klas Gimnazjalnych i starsi. Szkoła odbędzie się w Pionkach w domu rekolekcyjnym „Betania” w trzech sesjach weekendowych. (Przyjazd w piątek do godziny 18:00 – Wyjazd w niedzielę ok. 12:00)

 

I Sesja – 19-21 stycznia 2018 r.

II Sesja – 09-11 lutego 2018 r.

III Sesja – 23-25 lutego 2018 r.

 

            Koszt 250 zł. Zapisy u Diecezjalnego Duszpasterza Ministrantówks. Michała Michnickiego do 31 grudnia 2017 r., drogą telefoniczną (607-133-787) lub elektroniczną (michalmichnicki@gmail.com). Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

            W zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko ministranta, klasę, parafię. Potwierdzeniem zapisu będzie wpłacenie zaliczki 100 zł. na konto: Fundacja „Młodzi Radom” ul. Rapackiego 6; 26-600 Radom BZWBK 24 1090 2590 0000 0001 3238 6523 Tytuł wpłaty: Szkoła Lektora, parafia, oraz dostarczenie karty uczestnika Szkoły Lektora, która zostanie przesłana drogą elektroniczną po otrzymaniu zgłoszenia.

            Szkoła zakończy się błogosławieństwem do pełnienia funkcji lektora przez ks. biskupa i wręczeniem krzyża lektorskiego.

 

 

==================================================================

S Z K O Ł A   M I N I S T R A N T A

==================================================================

1–3 czerwca 2018 r., Pionki

 

            Zaproszenie skierowane jest do ministrantów ze Szkoły Podstawowej (IV, V, VI klasa). Koszt: 50 zł (zaliczka 20 zł). Zapisy u Diecezjalnego Duszpasterza Ministrantów – księdza Michała Michnickiego do 30 kwietnia 2018 r., drogą telefoniczną.